Advertisement

daihockinhtetphcm.blogspot.com

Website Worth: $0.00

Daily Pageviews: 0

Daily Ads Revenue: $0.00

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: Web Đại học Kinh tế tphcm, Học Kế toán, KT Trưởng, Tổng hợp, Khai báo Thuế, - Gò Vấp - Tân Phú

Description: Học Kế toán trưởng - Kế Toán Tổng hợp và Thuế - Biết làm Cả Sổ và Máy, Bằng BTChính và Đại học Kinh Tế tphcm.

Tags: đại học kinh tphcm toán trưởng tổng hợp khai

SEO Information

Index Info For: daihockinhtetphcm.blogspot.com

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 216.58.194.129

Server name: GSE

Country Name: United States

Country Code: USA

Region: CA

City: Mountain View

Postal code: 94043

Latitude: 37.419200897217

Longitude: -122.05740356445

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
blogspot.l.googleusercontent.com IN A 300 ip: 216.58.194.129
daihockinhtetphcm.blogspot.com IN CNAME 3600 target: blogspot.l.googleusercontent.com
blogspot.l.googleusercontent.com IN AAAA 300 ipv6: 2607:f8b0:4000:80d::2001

Domain information

Created: 2000-07-31

Expires:

Updated: 2017-06-29

Registrar: MarkMonitor Inc.

Domain Suffix: Commercial

Site Analysis

Site technologies: Blogger

Keyword density

# keyword count density %
1 toán 87 5.22
2 học 79 4.74
3 thuế 44 2.64
4 kinh 31 1.86
5 hành 29 1.74
6 khai 25 1.5
7 tài 21 1.26
8 đại 21 1.26
9 máy 19 1.14
10 cấp 19 1.14
11 báo 18 1.08
12 trưởng 18 1.08
13 bằng 17 1.02
14 lập 15 0.9
15 tphcm 15 0.9
16 hcm 14 0.84
17 chứng 14 0.84
18 vấp 14 0.84
19 nghiệp 13 0.78
20 tân 13 0.78
21 tiết 13 0.78